Khóa học Lập & Phân tích báo cáo quản trị

Huấn luyện & Đồng hành Lập và Phân tích hệ thống Báo cáo quản trị

Theo thống kê có đến 80% báo cáo viên mới chỉ dừng lại ở việc ""thống kê"" dữ liệu quá khứ, và chỉ số ít trong đó biết sắp xếp và phân loại rạch ròi, từng khoản mục đối tượng. Điều khó khăn nhất mà báo cáo viên gặp phải là họ chưa thực sự hiểu ý nghĩa đằng sau những con số và chưa biết cách tổ chức, phân tích một cách chuyên sâu, độc lập để buộc chúng biết nói và giúp chủ doanh nghiệp ra các quyết định.

Có rất nhiều chỉ số phân tích tài chính doanh nghiệp được sử dụng như một phương pháp chuẩn đoán tình trạng sức khỏe của công ty. Tuy nhiên trong thực tế, việc phân tích sẽ không chính xác nếu chỉ sử dụng vào chỉ số, mà cần phải phân tích từ nhiều góc nhìn.

Người lập được báo cáo quản trị thành công là người hiểu được câu chuyện quá khứ, hiện tại và có năng lực dự báo câu chuyện tương lai cho doanh nghiệp. Thứ bạn có là những dữ liệu thực tế của công ty bạn đang làm hằng ngày, thứ bạn cần học là khả năng phân tích số liệu để định hình được mấu chốt hoạt động của công ty. Đồng thời là cách định hướng về 4 yếu tố quyết định cuộc chơi cho doanh nghiệp trong thị trường ngành, đó là: doanh thu, chi phí, xu hướng và chỉ số.

HUẤN LUYỆNBÁO CÁO QUẢN TRỊ NỘI BỘ

Giúp bạn nâng cao năng lực làm việc và vị thế của chính mình, trở thành một mắt xích quan trọng không thể thiếu trong công ty. Sau khóa học, chúng tôi sẽ biến bạn từ một người lương thiện hàng ngày chỉ biết hạch toán phục vụ cơ quan thuế thành một kẻ chuyên kể chuyện gai góc bằng những bản báo cáo thô kệch, những con số trần trụi.

Kết quả học tập

Báo cáo bức tranh toàn cảnh hoạt động kinh doanh

Bức tranh chi phí hoạt động của doanh nghiệp

Tiêu chí đánh giá

Đăng ký tư vấn

BÁO CÁO QUẢN TRỊ GIÚP BẠN

 • Nắm rõ những điểm mấu chốt của hệ thống thông tin nội bộ bên trong doanh nghiệp
 • Cách sắp xếp, phân loại và sử dụng dữ liệu hữu ích trong việc Lập & phân tích Báo cáo quản trị
 • Tư duy đúng về cơ cấu dòng tiền, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, an toàn tài chính
 • Phương pháp đánh giá quản trị hàng tồn kho, công nợ và sử dụng tối ưu dòng tiền.
 • Kiểm tra tình trạng sức khoẻ của công ty bằng các chỉ số phân tích tài chính.
 • Thành thạo báo cáo trên excel, power query, phần mềm Power BI để làm báo cáo và chạy các biểu đồ phân tích động.
 • Phân tích, tư vấn các giải pháp phát triển kinh doanh và nhận định xu hướng về thị trường, về đối thủ.
Khóa huấn luyện

Lập & phân tích

Báo cáo quản trị

Thực chiến theo số liệu doanh nghiệp

Cam kết 100% xây dựng hệ thống báo cáo quản trị của chính học viên ngay tại lớp học

PHƯƠNG PHÁP HỌC

 • Học theo data doanh nghiệp thực tế, hướng dẫn trực tiếp trên máy tính của học viên trên file excel & Dùng công cụ phần mềm Power BI
 • Thiết kế cấu trúc data dữ liệu theo yêu cầu phân tích của từng loại hình doanh nghiệp
 • Hướng dẫn xây dựng hệ thống báo cáo quản trị cho từng phòng ban và báo cáo bức tranh tổng thể toàn doanh nghiệp
  (Phòng mua hàng, phòng bán hàng, phòng nhân sự, phòng kế toán, báo cáo quản trị dòng tiền, báo cáo xu hướng, báo cáo bức tranh tổng thể …)
 • Hướng dẫn chọn các nhóm chỉ tiêu chính để phân tích, tránh bị lan man bởi hàng chục tỷ số
 • Bắt buộc 100% học viên phải thực hành dựa trên số liệu của chính doanh nghiệp đang làm để xây dựng luôn được bộ báo cáo ngay tại lớp học

NỘI DUNG KHÓA HỌC

MODULE 1 : THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ TRÊN EXCEL (6 BUỔI)

1. Thấu hiểu báo cáo quản trị ứng dụng trong doanh nghiệp
 • Báo cáo quản trị vận hành và ứng dụng như thế nào trong doanh nghiệp? Quy trình để tạo ra thông tin quản trị.
 • Cấu trúc báo cáo quản trị và các chỉ tiêu trọng yếu dùng để phân tích theo nhóm ngành trong mỗi báo cáo quản trị.
 • Cách trình bày báo cáo quản trị thông minh, sáng tạo và khóa học. Những công cụ được sử dụng để trình bày báo cáo quản trị.
2. Hướng dẫn xây dựng báo cáo quản trị trên Excel theo mô hình có sẵn
2.1 Tổ chức cơ sở dữ liệu ban đầu

– Cách tạo mẫu Template đầu vào của hệ thống dữ liệu trong doanh nghiệp

– Cách lọc, truy vấn hoặc phản hồi về dữ liệu

– Cách kiểm soát phạm vi tổng hợp các dữ kiện

– Cách xác định mối quan hệ chính – phụ giữa các dữ liệu

– Cách đánh giá về chất lượng các nguồn dữ liệu thô

– Cách đặt mã phí, mã dự án, mã hàng tồn kho…thông minh, dễ nhớ, dễ làm.

2.2 Xây dựng báo cáo quản trị dựa trên những tính năng vượt trội trong Excel

– Cách chuẩn hóa dữ liệu một lần duy nhất dựa trên giải pháp Power Query

– Cách gộp tất cả các file, các sheet, các nguồn dữ liệu dễ dàng, chính xác, nhanh chóng

– Cách tạo ra báo cáo từ các dữ liệu sau khi được làm sạch bằng Pivot Table

– Cách trích lọc dữ liệu, tạo báo cáo, thiết kế dashboard trực quan

– Cách xây dựng trọn bộ báo cáo quản trị bằng cách kết hợp hoàn hào giữa Power Query và Pivot Table chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu phân tích cao cấp

– Cách lập mô hình phân tích dữ liệu và điều chỉnh các tham số

2.3 Thực hành tạo lập hệ thống báo cáo quản trị trên Excel

– Nhóm báo cáo liên quan Doanh thu (ngành hàng, sản phẩm, theo chuỗi, cửa hàng…)

– Nhóm báo cáo liên quan hàng tồn kho (sản phẩm, cửa hàng, vùng địa lý…)

– Nhóm báo cáo quản trị chi phí (chi phí cố định, chi phí biến đổi)

– Nhóm báo cáo phải thu, phải trả nhà cung cấp

– Nhóm báo cáo theo dõi tình hình vốn lưu động

– Nhóm báo cáo quản trị giá thành sản xuất/sản phẩm/công trình

– Nhóm báo cáo theo dõi biến động tài sản cố định

– Nhóm báo cáo hiệu suất nhân sự

– Nhóm báo cáo theo dõi ngân sách, kế hoạch tài chính

– Nhóm báo cáo sử dụng nguồn vốn (vốn chủ, vốn cổ phần, vốn vay)

– Nhóm báo cáo lợi nhuận kinh doanh

– Nhóm báo cáo theo dõi mục tiêu, chiến lược kinh doanh

– Nhóm báo cáo phục vụ HĐQT, chủ tịch chuyên biệt

– …v..v…theo nhu cầu từng công ty

MODULE 2 : GIẢI PHÁP THÔNG MINH XÂY DỰNG BCQT VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRÊN POWER BI (4 BUỔI)

1. Tạo báo cáo Power BI để phân tích hoạt động kinh doanh

– Giới thiệu về báo cáo thông minh và Power BI

– Cách trích xuất dữ liệu với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau kết nối vào Power BI

– Cách chuyển đổi và định dạng dữ liệu như mong muốn

– Cách sử dụng các tính năng khác nhau từ tạo cột, giữ cột, ghép và biến đổi định dạng dữ liệu

2. Kỹ thuật phân tích số liệu trong kinh doanh

– Cách thiết kế xây dựng data model

– Cách PowerBI kết nối các bảng dữ liệu với nhau dựa theo những mối quan hệ của các trường dữ liệu

– Cách thiết kế các phép tích cho những số liệu hoặc KPI về doanh thu và tăng trưởng

– Cách thực hiện tính toán và đo lường hiệu suất với công thức phân tích dữ liệu (KPI và DAX)

– Cách PowerBI giúp thực hiện các tính toán dễ dàng với việc phân tích dữ liệu (hàm DAX)

– Cách sử dụng bảng thời gian Date với sự kết hợp data model để phân tích doanh thu, chi phí trong kỳ

3. Trực quan hoá dữ liệu với Power BI

– Cách thao tác với các loại biểu đồ trong Power BI

– Cách tương tác với Dashboard trong Power BI

– Cách thiết kế trực quan hoá dữ liệu đạt hiệu quả trong việc phân tích

DỊCH VỤ: DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG BCQT - Liên hệ riêng

1. Phân tích công ty khách hàng

– Phân tích rõ về ngành, cấu trúc ngành mà doanh nghiệp đang hoạt động

– Xác định mục tiêu ngắn hạn, dài hạn và chiến lược kinh doanh, lợi thế cạnh tranh của công ty

– Tóm gọn những mục tiêu chính yếu trong ngắn hạn và dài hạn để làm tiền đề xây dựng báo cáo vận hành

– Hiểu rõ chức năng của mỗi phòng ban trong cấu trúc vận hành công ty

– Nắm rõ các chỉ số chính về doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tăng trưởng, khách hàng, thương hiệu, hiệu suất vận hành để xây dựng báo cáo đo lường

2. Xây dựng và triển khai báo cáo cho công ty khách hàng

– Xây dựng danh mục báo cáo (gọi tên chính xác từng báo cáo) mà doanh nghiệp cần để vận hành và ra quyết định kinh doanh

– Xây dựng dữ liệu đầu vào, thiết kế các mẫu tem, cách đặt mã phí cho từng loại giao dịch

– Thu thập dữ liệu thô từ các bộ phận kế hoạch, sản xuất, bán hàng, mua hàng, marketing, nhân sự, nghiên cứu phát triển thị trường, phòng tài chính kế toán và các nguồn khác theo đặc thù doanh nghiệp…

– Đánh giá dữ liệu và làm sạch dữ liệu dựa trên các công cụ nâng cao của excel

– Làm báo cáo quản trị cho doanh nghiệp

– Sử dụng giải pháp báo cáo thông minh Power BI để trình bày số liệu báo cáo và phân tích một cách tự động hoá

Đồng hành cùng bạn

chuyên gia: TRẦN TRỌNG THẮNG

 • Giám đốc tài chính (CFO) - Soc&Brothers.
 • Quản lý tài chính Tập đoàn VinGroup.

Ông Trần Trọng Thắng có hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động về tài chính, kế toán, quản trị chiến lược cho nhiều doanh nghiệp như Chứng khoán Đại Dương, Phó giám đốc kiểm toán và định giá Việt Nam, Quản lý tài chính Tập đoàn VinGroup.

Ông Trần Trọng Thắng sở hữu những chứng chỉ danh giá như Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA); Kiểm toán viên Việt Nam (CPA), Hành nghề Đại lý thuế, Hành nghề Quản lý quỹ, Thẩm định giá

TalkShowThấu hiểu Báo Cáo Quản Trị để vận hành Business

CHIA SẺ CỦA HỌC VIÊN

Ai nên tham dự

HỌC PHÍ & ƯU ĐÃI

Học Phí 7.500.000 VNĐ/10 buổi

Học phí này đã bao gồm tất cả tài liệu giáo trình trong suốt quá trình học tập.

Dành cho học viên đăng ký & hoàn thành học phí sớm
 • Giảm 10% cho học viên đăng ký và chuyển khoản sớm
 • Giảm 15% cho học viên đăng ký 2 module & chuyển khoản sớm.
 • Giảm 20% cho nhóm 3 học viên đăng ký & chuyển khoản sớm hoặc khi là học viên cũ tại TACA.
 • Giảm 25% cho nhóm từ 4 học viên đăng ký theo công ty.
 • Hỗ trợ cài phần mềm Power BI trực tiếp trên máy tính học viên.
 • Được gửi các file Báo Cáo Quản Trị theo các mô hình doanh nghiệp thương mại, Doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp xây lắp... để các học viên được tham khảo.
 • Được gửi các file video quay lại màn hình hướng dẫn thao tác của giảng viên, trong quá trình giảng dạy để học viên có thể thực hành lại theo hướng dẫn, tránh trường hợp bị quên thao tác trên lớp học.
 • Được tham gia nhóm hỗ trợ có giảng viên trong nhóm để trả lời các câu hỏi của các học viên.
 • Đồng hành 100% lên được hê thông báo cáo và tư vấn các giải pháp báo cáo quản trị theo doanh nghiệp của học viên.

hÌNH ẢNH NỔI BẬT

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG !

Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để hoạch định kế hoạch xây dựng & Vận hành BÁO CÁO QUẢN TRỊ cho doanh nghiêp của bạn. Đừng chờ đợi, đừng để "Lỗ nhỏ đắm thuyền". Chúng ta phải tận dụng tối đa dòng chảy thông tin dữ liệu của doanh nghiệp đưa ra những quyết định hợp lý với tình hình đầy biến động hiện nay.

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN TƯ VẤN CHUYÊN SÂU!

ĐĂNG KÝ NGAY
ĐĂNG KÝ NGAY